Project Overview

E-learning

Jednym z projektów Coco Caribe tworzonym we współpracy z zespołem specjalistów,  glottodydaktyków, tłumaczy i wykładowców z renomowanych uczelni polskich i zagranicznych jest  platforma e-learningowa oferująca szeroką gamę kursów językowych i wykładów internetowych w formie webinarów o tematyce zarówno specjalistycznej (prawnicza, medyczna, ekonomiczna, biznesowa, tłumaczeniowa, artystyczna),  jak i bardziej ogólnej (komunikacja sytuacyjna, interpersonalna, coaching).

Webinar to nowoczesna forma wykładu dostępna za pośrednictwem internetu, zapewniająca kontakt z wykładowcą na wizji, prezentacje multimedialne,  dostęp do materiałów online, możliwość czynnego udziału w dyskusji za pomocą forum, czatu oraz wypowiedzi ustnej. Taka forma wykładu optymalizuje warunki nauki zdalnej rozpowszechnionej w środowiskach akademickich w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii.

Wierzymy, że poprzez edukację podaną w odpowiedniej formie oraz multimodalny dialog można dzielić się i fascynować wspólnie światem.

WE LOVE LANGUAGES!