Aleksandra Sikora

Miłośniczka różnorodności kulturowej, dlatego wybrała języki jako ścieżkę swojego życia, ze względu na to, że dają możliwość doświadczenia  głębokiego poznania danego obszaru. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego …

na kierunku lingwistyki stosowanej z francuskim i angielskim. W wolnym czasie rozwija się kulinarnie i aktywnie spędza czas. Chętnie podróżuje i marzy o wyjazdach a także stara się odświeżać codzienność podejmując się kolejnych działań i wyzwań.

A passionate of a cultural variety, which explains her choice of the educational path-languages because they give a possibility of enlarging the knowledge about specific area . A student of Warsaw University of the faculty applied linguistics with combination of French and English. In free time she develops her cooking skills and spends time in an active way. She loves travelling and  dreaming about it and also refreshing daily life by putting herself in new activities and challenges.